en:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
en:navigationmenu [2019/02/12 19:22]
semik@cesnet.cz
en:navigationmenu [2019/02/12 19:24] (aktuální)
semik@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
   * [[en:​employees|employees]]   * [[en:​employees|employees]]
   * [[en:​index|CESNET visitors]]   * [[en:​index|CESNET visitors]]
-    * [[en:​index#​123|informations]]+    * [[en:​index#​123|information]]
  
Poslední úprava:: 2019/02/12 19:24