en:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:index [2019/02/12 19:23]
Jan Tomášek vytvořeno
en:index [2019/02/12 20:00] (current)
Jan Tomášek
Line 1: Line 1:
-vvv+[[https://​www.cesnet.cz/​|CESNET,​ z. s. p. o.]] od roku 2004 koordinuje provoz //​eduroam//​u v rámci České Republiky a na evropské úrovni zajištuje spolupráci s ostatními NREN na půdě [[https://​www.eduroam.org/​eduroam-and-geant/​|GÉANT research and education networking community in Europe]]. Na portálu [[https://​eduroam.cz/​|eduroam.cz]] naleznete informace o [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​pripojene_organizace|připojených institucích v České republice]] a na portálu [[https://​eduroam.org|eduroam.org]] informace o //​eduroam//​u ve světě. 
 + 
 +===== Pokryté prostory ===== 
 + 
 +essid //eduroam// vysíláme v našich kancelářích ve třetím patře bývalého rektorátu ČVUT na adrese Zikova 4, před vstupem do CESNETu jsou k dispozici dva stolečky které můžete využít. Budova je otevřena v pracovní dny 6-22h, je nutné se nahlásit na vrátnici. Dále máme pokryty další naše kanceláře na adrese Zikova 13, tyto prostory jsou veřejnosti nepřístupné. 
 + 
 +Poskytujeme veřejné IPv4 a samozřejmě IPv6 adresy pomocí DHCP. Šifrování WiFi je pomocí WPA2+AES. 
 + 
 +=== Filtrování provozu === 
 + 
 + 
 +| čísla portů | protokoly | směr          | popis | 
 +| 137-139 ​    | TCP, UDP  | dovnitř i ven | NETBIOS služby | 
 + 
 +{{ :​cs:​mapa-cesnet.png?​nolink |}} 
 + 
 +===== eduroam na nádražích ===== 
 + 
 +Ve spolupráci s ČD – Telematika pokrýváme //​eduroam//​em vybraná nádraží v České Republice. Na nádražích poskytujeme privátní IPv4 adresy. IPv6 bohužel není z důvodů technologického omezení na straně CESNETu zatím zprovozněna. Počty uživatelů této služby jsou zobrázovány na [[https://​spider.cesnet.cz/​cesnetron/​|virtuální nádražní tabuli]]. 
 + 
 +{{ :​cs:​mapa-nadrazi.png?​nolink |}} 
 + 
 +===== Kontakty ===== 
 + 
 +Uživatelskou podporu primárně hledejte na své domovské instituci, tj. té která vám poskytla //eduroam// identitu. 
 + 
 +Ostatní dotazy ohledně eduroamu ať už v prostorách CESNETu nebo kdekoli jinde můžete směrovat na adresu [[info@eduroam.cz]].
Last modified:: 2019/02/12 20:00