en:employees

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
en:employees [2019/02/12 20:24]
semik@cesnet.cz
en:employees [2019/02/12 20:25] (aktuální)
semik@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== CESNET Employees ====== ====== CESNET Employees ======
  
-Information how to setup eduroam for CESNET employees ​are on [[https://​wiki.cesnet.cz/​doku.php?​id=interni_sluzby:​eduroam|internal website]], it is necessary to login using CESNET CAAS credentials.+Information how to setup eduroam for CESNET employees ​is on [[https://​wiki.cesnet.cz/​doku.php?​id=interni_sluzby:​eduroam|internal website]], it is necessary to login using CESNET CAAS credentials.
Poslední úprava:: 2019/02/12 20:25