Tyto stránky slouží kmenovým zaměstancům, řešitelům a dalším oprávněným osobám jako zdroj informací o možnostech přístupu k bezdrátové síti v sídle CESNETu. Bezdrátová síť byla zapojena do projektu eduroam.

Uživatelské jméno a heslo

V rámci evropského roamingového prostoru eduroam se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na než jste zvyklí, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm cesnet.cz. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset zvolit heslo používané pro tyto účely. Více informací...

essid: eduroam

Bezpečné řízení přístupu k bezdrátové síti protokolem 802.1x využívá schopnosti AP (přístupových bodů) ovládat provoz na svých portech na základě ověření uživatele, které provede RADIUS server. Pro komunikaci suplikantu (klientský software), AP a RADIUS serveru se používá protokol EAP a jeho rozšíření, zajištující kryptograficky bezpečné předání citlivých dat. O bezpečnost dat přenášených po ověření uživatele se starají protokoly WEP, případně WPA. To vše se děje, po prvotním nastavení počítače, zcela automaticky bez jediného zásahu uživatele. Více informací...

essid: cesnet

Pokud někteří z Vás používají hardware a případně operační systémy, které nejsou schopny spolupráce pomocí protokolu 802.1x, tak můžete používat přístup k bezdrátové síti s nižší úrovní zabezpečení. Před započetím práce se budete muset prokázat uživatelským jménem a heslem, v tomto případě Vám postačí WEB browser s podporou SSL. Více informací...